• Vi upprättar dina ritningar!
  • Vi upprättar dina ritningar!

Välkommen till avdelningen ritningar!


Här hjälper vi dig med dina ritningar för ditt nya hus eller för exempelvis din tänkta tillbyggnad.


Med hänsyn till omständigheter så som tex befintligt byggnad, tomt, väderstreck o s v, arbetar vi gemensamt fram det som känns bäst för er. När vi kommit så långt iordningställer vi kompletta handlingar för att söka bygglov.


Vi hjälper även till med bygglovet och kontakten med kommunen, översikt och undersökningar vad som gäller för den aktuella plats projektet är beläget mm.


Har du inga ritningar så kommer vi ut och mäter in ditt hus och upprättar det för att sedan lägga in det i cad format osv


De planbestämmelser som råder styr till stor del vilka gränser och utföranden som gäller.Välj den avdelning som passar in på dina behov: